Гаранция за качество

Нашата цел е да продължаваме да създаваме висококачествени продукти, съобразно нуждите и очакванията на Клиентите ни. Именно затова:

 • Ние работим и развиваме нашата система за управление на качеството, за да отговорим на изискванията на стандарта ISO 9001: 2008.
 • Обръщаме специално внимание на получаването на висококачествени суровини от нашите доставчици, така че чрез използването им ние можем да произвеждаме надеждни и трайни продукти
 • Всеки колега отговаря за качеството на работата си и за непрекъснатото усъвършенстване. Управлението на качеството е не само задължението и отговорността на дирекцията, но и всички служители.
 • Всеки служител е запознат със Системата за управление на качеството.
 • Euro-Elzett осигурява редовни обучения на служителите си.
 • Euro-Elzett е ангажирана компания в създаване на чиста и подредена работна среда.

Euro-Elzett е сертифицирана по системата за качеството фирма.

Всеки един създаден продукт минава през редица тестове - Тестване на материалите, Геометрично изследване, Тестване „живота“ на продуктите, Изпитване на механични свойства.

Нашите сертифицирани и калибрирани инструменти осигуряват адекватна гаранция за всички продукти, за да отговорят на определените изисквания.

Отделът за разработване и производство на Euro-Elzett има следната инструментална система:

 • съвременни и динамични програми за компютърно планиране;
 • прототип-производител;
 • оборудване за изпитване през целия живот за тестване на функционирането на продуктите;
 • CNC преси 25-400 т (Raster, Edelhoff, Brück, ...);
 • Уникални ексцентрични преси 6-100 т;
 • 3D оптични и лазерни измервателни машини;
 • съвременни целеви машини.

Всички тези технически инструменти са на най-високо ниво!